Pressekontakt:
NavnE-postTelefonnr
Christian Nørgaard Madsenchristian.norgaard.madsen@multiconsult.no901 16697
Terje Valebjørgterje.valebjorg@vikenfiber.no90765026
Nyhetsartikkelen som pdflenke
BildeTittelBeskrivelseNedlastingslinker
Hjellnes.jpg 2687x1732
800x515
Hjellnes Consult og Johs Holt har signert aksjekjøpsavtale (SPA) med Multiconsult-konsernet

Multiconsult ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om å kjøpe 100% av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.

Foto f.v. Jan Helge Golmen (CFO Hjellnes Consult AS), Øyvind Holtedahl (Konserndirektør Marked, Strategi & Innovasjon Multiconsult ASA) og Terje Valebjørg (Styreleder i Hjellnes Holding AS)


Selskapene signerte mandag 10. juli en aksjekjøpsavtale, etter en vellykket due diligence-prosess, med  godkjenning fra styret i Multiconsult og Hjellnes Holding AS. Oppgjøret vil være en kombinasjon av kontanter og Multiconsult-aksjer. Gjennomføring er planlagt innen september 2017.

- Vi har fulgt Hjellnes Consult og Johs Holt tett gjennom mange år og er imponert over hva selskapet, dets ledelse og ansatte har oppnådd. En kombinasjon av Hjellnes Consult, Johs Holt og Multiconsult er strategisk riktig og innebærer store muligheter for begge organisasjonene, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

- Med 70 år siden oppstarten av Hjellnes Consult er tiden nå moden for å rigge seg til for videre vekst og utvikling i et marked som stadig endrer seg - både konkurranse- og markedsmessig. Dette oppnår vi ved å bli en del av Multiconsult sier administrerende direktør Geir Knudsen og Gunnar Egset i henholdsvis Hjellnes Consult og Johs Holt. Sammen med Multiconsult vil vi være enda bedre rustet til å sikre fortsatt vekst, ivareta våre grunnleggende verdier samtidig som vi opprettholder et høyt faglig nivå til glede for både kunder og medarbeidere.

Et kraftsenter på Østlandet
I Oslo-området er Multiconsult og Hjellnes-gruppen nesten jevnstore innenfor fag- og forretningsområder, med komplementære organisasjoner. Fagområdene er stort sett supplerende både på kompetanse og kapasitet. Ved å utnytte et felles kundegrunnlag skal det dannes et sentralt kraftsenter med en sterk markedsposisjon på Østlandet.

Økt konkurransekraft
Begge parter er trygge på at selskapene passer godt sammen, både strategisk, faglig og kulturelt. Multiconsult og Hjellnes-gruppen har operert i samme bransje i lang tid. Selskapene har gjennom årene samarbeidet meget godt på et antall spennende prosjekter og arbeider nå sammen i markante prestisjeprosjekter som Campus Ås og Tønsberg sykehus.

Ved å samle kreftene økes tverrfaglig kapasitet og kompetanse innen kjernevirksomheten bygg og eiendom, samferdsel, samt vann og miljø. Multiconsult ønsker å utnytte dette til å ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften innen selskapets strategiske satsninger innen urbanisme og helsebygg, i tråd med selskapets 3-2-1 GO-strategi frem mot 2020.

Johs Holt sitt fagmiljø og renommé som spesialister på brukonstruksjoner anerkjennes som meget sterkt og kraftfullt, og vil sammen med ressursene i Multiconsult forankre posisjonen innen samferdselsmarkedet og være utgangspunktet for videre vekst.

Om Hjellnes-gruppen
Hjellnes Consulttilbyr tverrfaglig ingeniørtjenester. Selskapet har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, areal og samferdsel og miljø. Johs Holt tilbyr rådgivning innen alle typer broer og tyngre konstruksjoner. Hjellnesgruppen har om lag 230 medarbeidere og har kontorer i sentralt i Oslo. Se også www.hjellnesconsult.no og www.johsholt.no

Om Multiconsult
Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering, rådgiving og arkitektur. Selskapet tilbyr multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - bade nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har om lag 2450 medarbeidere fordelt på mer 45 kontorer nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult ASA er notert på Oslo børs. Se også www.multiconsult.no.

For mer informasjon kontakt:

Christian Nørgaard Madsen
Konsernsjef i Multiconsult ASA
Tlf. 901 16697
christian.norgaard.madsen@multiconsult.no
Terje Valebjørg
Styreleder Hjellnes Holdning AS
Tlf. 90765026
terje.valebjorg@vikenfiber.no